امروز جمعه 18 آذر 1401 ساعت 19:36:31

دوربین خبر

کد مطلب : 10862 -تاریخ انتشار : یکشنبه 17 دی 1396 -ساعت : 13:20

چاپ به اشتراگ گذاشتن
واگذارى اتاق فكر به دانشگاهها، نافى دعوت از كارشناسان خبره سازمانهاى اجرايى نيست

پیشنهادی به آقای استاندار :

واگذارى اتاق فكر به دانشگاهها، نافى دعوت از كارشناسان خبره سازمانهاى اجرايى نيست

به گزارش دوربین خبر
ضمن استقبال از اقدام اخير استاندار محترم در تفويض مأموريت تشكيل اتاق فكر استانى به دانشگاه مازندران، معتقدم كه ايشان مى توانست با تقكيك موضوعى مأموريت ها و تفويض همراستا به ساير دانشگاهها، اولا" از انحصارى كردن آن ممانعت بعمل مى آمد و ثانيا" بطور تخصصى تر امكان مشاركت ساير اساتيد در دانشگاههاى معتبر ديگر فراهم مى گرديد و بطور مثال مى توانست با تقسيم گرايشهاى اقتصاد مقاومتى، اتاق فكر سه گانه اى را با محوريت سه دانشگاه دولتى مستقل از هم با عناوين اقتصاد گردشگرى و عمومى به دانشگاه مازندران_بابلسر، اقتصاد صنعتى و معدنى به دانشگاه صنعتى بابل و اقتصاد كشاورزى و باغى و دامى به دانشگاه علوم كشاورزى سارى مدنظر قرار دهد تا خروجى تخصصى تر و ارزشمندترى را انتظار مى كشيد. البته اتاق فكرهاى اجتماعى و فرهنگى هم مى تواند اين حركت را توسعه دهد.
ضمنا" معتقدم واگذارى اتاق فكر به دانشگاهها، نافى دعوت از كارشناسان خبره سازمانهاى اجرايى نيست و بايستى از اين پتانسيل گرانسنگ نيز نهايت بهره بردارى به عمل آيد.

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : واگذارى اتاق فكر به دانشگاهها، نافى دعوت از كارشناسان خبره سازمانهاى اجرايى نيست

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir