امروز جمعه 18 آذر 1401 ساعت 19:40:27

دوربین خبر

کد مطلب : 112 -تاریخ انتشار : شنبه 04 دی 1395 -ساعت : 08:11

چاپ به اشتراگ گذاشتن
مسیرتوسعه اقتصادی در ریل مک گافین ( MacGuffin)

دوربین خبر/رمضانعلی مهتابی

مسیرتوسعه اقتصادی در ریل مک گافین ( MacGuffin)

نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.

مسیرتوسعه اقتصادی در ریل مک گافین ( MacGuffin)
به لحاظ تاریخی، اصطلاح توسعه برای اولین بار در حدود چهارصد سال پیش از زبان فرانسه وارد واژگان انگلیسی شد. معنای لغوی آن اساساً با کلمات و اصطلاحاتی چون شکفتن، باز شدن، در حال فعالیت بودن، عبور از وضعیتی ساکن و ابتدایی، تحول یافتن و رشد برای رسیدن به وضعیتی کامل تر، بهینه تر، بالغ تر توضیح داده شده است. (Auroi; 1992)توسعه همچنین متضمن نوعی تغییر مطلوب پنداشته شده و از آن گاه برای توصیف وضعیت یک جامعه مطلوب، گاه برای اشاره به یک فرآیند دگرگونی اجتماعی و بعضاً برای مدنظر قرار دادن تلاش های آگاهانه در جهت بهبود سازمان جامعه استفاده شده است. (Allen& Thomas; 2000)
به طور كلي مي توان گفت مفهوم توسعه متضمن نوعي دگرگوني و تغيير در حوزه هاي خاص يا متفاوت زندگي است كه در جهت بهبود شرايط عمومي موجود سوگيري مي شود. علاوه بر اين بايد متذكر شد كه توسعه گاه اشاره به تغييرات مطلوب در يك كشور، گاه براي رشد شخصيت فردي، گاه براي پيشرفت در قلمروهايي ويژه مانند تكنولوژي و زماني براي گسترش روابط مثلاً ميان دو كشور به كار رفته است و آنچنان كه گفته مي شود، توسعه هم معنا با «تغيير مطلوب» تلقي مي شود Thomas;2000) & (Allen  .
توسعه در كلي ترين برداشت، اشاره به شيوه اي از زيستن دارد كه در آن قابليت هاي انساني فرصت محقق شدن دارند و آنچه را بنابر معيارهاي نسبتاً مشخص و معين و جهانشمول مي توان «زندگي سعادتمندانه» تعريفش نمود، به منصه ي ظهور مي رساند.
سال ها قبل یک استاد برجسته مطالعات توسعه از کشوری اروپایی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به هند رفته بود. در مدت اقامت وی، یک مصاحبه رادیویی برای این چهره علمی ترتیب دادند. خبرنگار ضمن اینکه دائماً مشغول رفع خرابی میکروفن بود و در همان حال از استاد سوال می‌پرسید که: جناب پرفسور! لطفاً بفرمایید چه الگویی برای پیشرفت و توسعه یافتگی ما بهتر است؟ ملت ما باید چه مسیری را طی کند که زودتر به توسعه و قله های پیشرفت دست پیدا کند؟ و ...پروفسور نگاه تأمل برانگیزی به خبرنگار گفت: «شما اولین کاری که باید بکنی، این است که همین خرابی میکروفن را درست کنی! شما از همین جا شروع کن، بقیه کارها درست می شود!»نخستین مانع پیشرفت، سرگرم شدن به مفهوم پردازی های پی در پی درباره توسعه است.
شاید سخن تلخی باشد اما اکثر آثار تألیفی، سخنرانی ها، مقالات و میزگردها درباره توسعه یافتگی ایران حقیقتاً برای مردم عادی و شهروندان که «مخاطبان مستقیم توسعه» هستند، نیاز به ترجمه دارد.
 ما آنقدر غرق در مفهوم پردازی و واکاوی علمی و فلسفی توسعه شده ایم که اصل موضوع توسعه و رسيدن به يك زندگي توأم با آرامش و رفاه از ریل خود خارج شده است. ما بیشتر به ذهنیات گرایش داریم و کمتر توان تبدیل ایده های خود را به عمل داریم به همین اصول ما در مسیر توسعه اقتصادی ،متاسفانه در ریل مک گافین قرار گرفته ایم. مک‌گافین ( MacGuffin) مفهومی در سینما است که توسط آلفرد هیچکاک متداول شده‌است. مک‌گافین به سرنخ یا ابزاری گفته می‌شود که بدون اهمیت ذاتی، به پیشبرد داستان کمک می‌کند.کافی است واژه هایی مانند «توسعه» و «موانع توسعه یافتگی ایران» را در اینترنت جست و جو کنیم. فارغ از انبوه محتوا، یک نتیجه تأمل برانگیز پیش روی ما خواهد بود و آن، اشتهای عجیب برای پرداختن به «موانع توسعه یافتگی در ایران» و مسایل پیرامون آن است. ما شدیداً با انباشت نظرات مواجه شده ایم و به نظر می رسد به موازات رشد مقالات و کندوکاوهای ذهنی به همان میزان از حوزه عمل و کاربرد فاصله می گیریم.  با مطالعه این مقالات و صد البته ارزشمند، درمی‌یابیم بخش اعظم آنها از اصل خود زاویه گرفته است. اینکه بالاخره چگونه باید بر این وضعیت چیره شد؟ راه حل چیست؟ و ده ها سوال همسنگ و همتراز در این میان مقفول مانده است.
سربلند و پیروز باشید
رمضانعلی مهتابی

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : مسیرتوسعه اقتصادی در ریل مک گافین ( MacGuffin)

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir