امروز جمعه 11 آذر 1401 ساعت 23:02:05

دوربین خبر

کد مطلب : 15069 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1396 -ساعت : 17:06

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بناهای تاریخی،با رویکرد اقتصادی اداره شوند

بناهای تاریخی،با رویکرد اقتصادی اداره شوند

به گزارش دوربین خبر،ابوالقاسم شفیعی از فعالان فرهنگی با انتشاریادداشتی خواستار توجه به بناهای تاریخی گذشته و جلوگیری از تخریب آن ها شد.

او در یادداشتی آورده است:

چرا عده ای خانه های قدیمی را فقط مشتی خشت وگل می بینند.⁉️⁉️

چرا عده ای با بافت قدیمی دشمنی دارند.⁉️⁉️

خانه های قدیمی محله مان درهای چوبی داشت. از چوب گردوی استخواندار محکم باگل میخ های درشت .با قدمت حداقل هفتادتا هشتاد سال وشاید سیصدسال دیگر هم عمر میکرد.دری پاشنه گرد.قبل ازپیدایش لولا ساخته شده ونجار محله آنرا ساخته بود.رنگش طبیعی بود.رنگ چوب گردو ،قهوه ای .دو گویه بزرگ داشت یکی برای مردان ویکی برای زنان وقتی صدای در زدن بلند می شد،نبایدنا محرم در راباز می کرد.تیجه یا کلون در ، از چوب بسیار محکمی بود. وحداقل نیم متر طول داشت.وقتی در را با کلید فلزی می بستند رستم نمیتوانست آن را باز کند.در خانه تمام روز باز بود فقط شبها درخانه ها را می بستند.درکه باز میشد دوپله کوچه را به حیاط وصل میکرد.سه طرف یا چهار طرف حیاط ساختمان بود.زیر زمین ،بادگیر ،زمستان خواب ،تابستان خواب ،صوفه ،مدبخ وحوضخانه امکانات اکثر خانه های قدیمی بود. حیاطی آجر فرش که آجرهایش شاید هفتاد سال قدمت دارد.وقتی کف حیاط را آب پاشی میکردند کمی آب وسط هر آجر می ایستاد.زیبایی منظر ونما.این خانه ها شاهکار معماری ایرانی هستند. .

اما نمی دانم چه شد که به یکباره محله مان را درهم کوبیدند. نمی دانم چرا عده ای با این بافت قدیمی دشمنی دارند.ومی خواهند آنها را خراب کنند.این خانه ها خود یک واحد فرهنگی است.روابط اجتماعی حاکم براین خانه ها خود الگوی زندگی ایرانی -اسلامی است.حیف که عده ای این خانه ها را فقط یک مشت خشت وگل می بینند.این کالبد زیبا محتوایی زیباتر دارد.عده ای ارزش این خانه ها را در زمین آن می بینند.میخواهند خرابش کنند .

امروز هر کدام ازاین خانه ها می تواند به یک واحد اقتصادی تیدیل شود. کوچه و پس کوچه های زیبای این شهر اگر بود مانند شهر یزد دهها وصدها گردشگر وصدها شغل و میلونها ثروت تولید میشد.

پس بیایید از باقی مانده آنها حراست کنیم که فردا پشیمان خواهیم شد. 

البته توجه به استحکام سازی وزیبای سازی ضرورت دارد.


بناهای تاریخی،با رویکرد اقتصادی اداره شوند

بناهای تاریخی،با رویکرد اقتصادی اداره شوند

بناهای تاریخی،با رویکرد اقتصادی اداره شوند

نویسنده :


لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : بناهای تاریخی،با رویکرد اقتصادی اداره شوند

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir