امروز شنبه 31 فروردین 1398 ساعت 22:50:19

دوربین خبر

کد مطلب : 19432 -تاریخ انتشار : جمعه 03 فروردین 1397 -ساعت : 16:27

چاپ به اشتراگ گذاشتن
رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

سمیه فقیه خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد...

به گزارش دوربین خبر،قدم ها،قدم های زائرانی است در راهیان نور...

به سوی نور تا آن دور دورای دور...

جایی که بهشت در هفتمین تپه روح ملکوتی شهدایمان را پرواز داد...

بوی عطر محمدی در فضا می پیچد و گویی "بلباسی" هنوز اینجاست میان زائران مازندران در "هفت تپه"...

روزهایی که خوب بودند باز هم تکرار می شوند؟

این سوال زائران آسمانی است در بهار هفت تپه...

جهان برای آنکه گم نشویم قطعه هایی از بهشت را درخود جای می گذارد ...

و میان غروب آسمانی هفت تپه،تنهایی من و تو و زائران دلشکسته،پرواز تا شهدا را مقدور می کند...

همین ردپاها را بگیریم تا رسیدن به آسمان شهادت راهی نیست...

سمیه فقیه


رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویریلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : رزمندگان دیروز و امروز...و زائرانی که در قطعه ای از بهشت پا می گذارند؟پرواز را بیاموزیم در "غروب تنهایی هفت تپه"...گزارش تصویری

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir