امروز جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 20:16:56

دوربین خبر

کد مطلب : 24762 -تاریخ انتشار : دوشنبه 07 خرداد 1397 -ساعت : 13:14

چاپ به اشتراگ گذاشتن
جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

گزارش تصویری" دوربین خبر" را ببینیید...

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

عکس:معصومه جعفری

به گزارش دوربین خبر،


جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : جلسه هم اندیشی بانوان با موضوع تهیه سند جامع ارتقا وضعیت بانوان در شاخص های مختلف توانمندسازی برپا شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir