امروز جمعه 16 خرداد 1399 ساعت 19:41:00

دوربین خبر

کد مطلب : 28558 -تاریخ انتشار : یکشنبه 22 مهر 1397 -ساعت : 09:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن
جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار دارد

مهندس اسلامی استاندار مازندران در همایش پلیس ، امنیت و اصناف در سالن اجتماعات بانک ملی استان :

جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار دارد

به گزارش دوربین خبر،

استاندار مازندران در همایش امنیت نیروی انتظامی گفت:جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار دارد

دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب در چهل سال گذشته لحظه اي از توطئه دست برنداشته اند

دشمن با ابزار عملياتي رواني و جنگ اقتصادي به جنگ ما آمده است

ايران بدون سلطه پذيري مسير رشد و توسعه را طي نموده است

كنترل بازار اعتماد آفرين است

در صدور مجوزها به سه اصل نياز ، اهليت و مكان استقرار بايد توجه جدي شود
جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار دارد

جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار دارد

جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار داردلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : جمهوري اسلامي در چهلمين سال در اوج عزت و افتدار قرار دارد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir