امروز یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 ساعت 21:39:01

دوربین خبر

کد مطلب : 29896 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 25 بهمن 1397 -ساعت : 20:37

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

گزارش تصویری اختصاصی" دوربین خبر"

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

به گزارش دوربین خبر،عکس:دردانه 


نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : نشست خبری مدیرکل و مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران برگزار شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir