امروز چهار شنبه 25 تیر 1399 ساعت 05:25:08

دوربین خبر

کد مطلب : 30256 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 04 اردیبهشت 1398 -ساعت : 08:27

چاپ به اشتراگ گذاشتن
سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

گزارش تصویری "|دوربین خبر"|

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

به گزارش دوربین خبر،


سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 ساللینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : سر ریز شدن سد شهید رجایی ساری پس از 6 سال

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir