امروز جمعه 09 خرداد 1399 ساعت 14:09:52

دوربین خبر

کد مطلب : 30383 -تاریخ انتشار : دوشنبه 06 خرداد 1398 -ساعت : 14:00

چاپ به اشتراگ گذاشتن
مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

گزارش تصویری اختصاصی "دوربین خبر"

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

عکس:سیار

به گزارش دوربین خبر،


مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساریلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : مراسم احیا شب بیست و یکم در امامزاده عباس ساری

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir