امروز جمعه 09 آبان 1399 ساعت 07:10:00

دوربین خبر

کد مطلب : 30385 -تاریخ انتشار : دوشنبه 06 خرداد 1398 -ساعت : 14:15

چاپ به اشتراگ گذاشتن
دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

اختصاصی"دوربین خبر"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

"سمیه فقیه"گزارش می دهد...تصویر:سوگند عبدالله زاده همراه باشید در "دوربین خبر"

به گزارش دوربین خبر،خدا که بخواهد آدمی دعوت میشود پای سفره تضرع...

برای وقتی که آسمان و زمین در سوگ ابر مرد غالب،علی ابن ابیطالب، اشک ماتم می ریزد.

ماتمی که برای جنس زمینی ماست!  زنجیرهایی که نامرئی شده اند میان دست و پا

زنجیر حسد،بخل،کینه،دروغ،خیانت،قساوت،عداوت،نفاق، ریا و هر چه که وسوسه می کند، عصیان کنی برای خدا! در لابلای دنیای رنگارنگ فریبکار...فقط خبر نداریم یا گوشهایمان کر می شوند!

کنار هم که می رویم برای احیا شبهایی که از هزاران ماه برتر و شانشان، نزول آیه های آسمانی و قدسی است ،به حرمت هر اندازه که دل بشکند، خداوند نظاره می کند بر اهل دل.

دلت همینجا باشد!

میان همین دست هایی که از فرط ناچاری و اقرار بر گناهشان آمده اند سالی پر قدر بسازند برای خودشان،دنیای آدم های اطرافشان و هر چه که به خود روحشان مربوط میشود .

 غرق شویم...

غرق در انابتی که با علی به نقطه اعلی علیین پرواز کنیم...

بشوییم دل زنگاری را میان حوض کوثر!!

اصلا مصفا کنی، خود ایمان و  عقیده  را، به نام اهل بیتی که مودتشان حصار دین و سبب رستگاری است...که خداوند عجیب می گردد به دنبال رستگاران

فزت و رب الکعبه(به خدای کعبه رستگار شدم...و احیاهم و هم الفائزون)

نه آنطور که خودت انابه بخواهی آنطور که خدا بخواهد...

و نه آن ایمانی که باز تحریفش کنیم برای آسایش خودمان، که آنطور خدا بخواهد...

برای خدایی شدن قدمها را باید برداشت.

فرصت دلدادگی و انابت کوتاه است،دقایقی چند که مشخص می کند، چند چند شده ای با خدا!خدایی که تو هنوز نگفته ای می داند...

او که مقدر می کند برایت در شب قدر،قدری را که پرواز به سویش باشد.

و فرصت "توبه" ،هنوز یک مرحله دیگر دارد از 3 مرحله که خدا قدم قدم ما را به سمت خودش پرواز می دهد.

سمیه فقیه


دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : دلدادگی در قدر توبه/انابتی که مردم روزه دار را به" میزان علی(ع)"جمع می کند در مصلی "ساری"

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir