امروز یکشنبه 15 تیر 1399 ساعت 08:50:18

دوربین خبر

کد مطلب : 30409 -تاریخ انتشار : شنبه 18 خرداد 1398 -ساعت : 18:48

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

گزارش تصویری اختصاصی "دوربین خبر"

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

عکس:خلیل دردانه

به گزارش دوربین خبر،


نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندرانلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : نشست خبری استاندار مازندران همزمان با نمایشگاه اقتصادی کشورهای حاشیه خزر در مازندران

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir