امروز شنبه 25 مرداد 1399 ساعت 15:10:51

دوربین خبر

کد مطلب : 30469 -تاریخ انتشار : سه شنبه 04 تیر 1398 -ساعت : 09:48

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

گزارش تصویری اختصاصی" دوربین خبر"

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

عکس:خلیل دردانه

به گزارش دوربین خبر،


نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : نشست خبری مدیرعامل توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir