امروز سه شنبه 25 تیر 1398 ساعت 23:27:29

دوربین خبر

کد مطلب : 30483 -تاریخ انتشار : سه شنبه 11 تیر 1398 -ساعت : 07:11

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

تابستان خبری

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

گزارش تصویری خبری: خلیل دردانه

به گزارش دوربین خبر،


نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : نشست خبری نماینده وزارت امور خارجه در مازندران با اصحاب رسانه برگزار شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir