امروز چهار شنبه 30 مرداد 1398 ساعت 02:53:32

دوربین خبر

کد مطلب : 30519 -تاریخ انتشار : دوشنبه 24 تیر 1398 -ساعت : 18:55

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

گزارش تصویری اختصاصی "دوربین خبر"

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

به گزارش دوربین خبر،عکس:خلیل دردانه 


نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : نشست خبری مدیر کل بندر ویژه اقتصادی امیر آباد مهندس رضوانی برگزار شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir