امروز جمعه 04 مهر 1399 ساعت 08:02:14

دوربین خبر

کد مطلب : 30595 -تاریخ انتشار : دوشنبه 14 مرداد 1398 -ساعت : 19:11

چاپ به اشتراگ گذاشتن
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

همزمان با آغاز هفته خبرنگار:

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

به گزارش دوربین خبر،


مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتندلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران به همراه جمعی از خبرنگاران. با غبارروبی مزار شهدا به استقبال هفته خبرنگار رفتند

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir