امروز جمعه 02 اسفند 1398 ساعت 10:41:55

دوربین خبر

کد مطلب : 30691 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 21 شهریور 1398 -ساعت : 01:34

چاپ به اشتراگ گذاشتن
معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت منصوب شد.

معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت منصوب شد.

زهرا باغبانی

به گزارش دوربین خبر،

 با حکم معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت منصوب شد.

 دکتر سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دکتر محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران را به عنوان یکی از اعضای كميته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت منصوب کرد.
 در بخشی از ابلاغ دکتر سید کامل تقوی نژاد خطاب به دکتر محمد پنبه چی آمده است :
به استناد بخشنامه شماره 31274 سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور طراحی ساز وکارهای مناسب برای اجرایی نمودن تصویب نامه شورای عالی اداری و نظر به تخصص، تعهد و تجارب گرانقدر جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو كميته ساختار و فناوری های مدیریتی منصوب می شوید.


معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت منصوب شد.لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : معاون دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی وزارت بهداشت منصوب شد.

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir