امروز یکشنبه 29 دی 1398 ساعت 23:08:44

دوربین خبر

کد مطلب : 30817 -تاریخ انتشار : شنبه 27 مهر 1398 -ساعت : 19:33

چاپ به اشتراگ گذاشتن
بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران/گزارش تصویری "دوربین خبر" را ببینیید

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

به گزارش دوربین خبر،بازدیددکتر شاعری نماینده مردم شهرستانهای نکا،بهشهروگلوگاه در مجلس شورای اسلامی باتفاق مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی مازندران ،محمودی معاون فرماندارشهرستان نکا،مهندس عبدی مدیربنیادمسکن شهرستان از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نکا در روستاهای اومال ، بریجان ولیجی محله،قلعه سر،چلمردی ،استخر پشت ،سفید کوه ،کچپ محله ،آکرد از توابع بخش مرکزی وهزارجریب این شهرستان

همچنین بازدیدازپروژه های عمرانی بنیادمسکن استان دربخش حوادثی درغرب استان مازندران -شهرستان تنکابن هم باحضور رازجویان معاون امورعمرانی استانداری مازندران،مهندس احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان،مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیادمسکن مازندران،دکترحسینی جومعاون استانداروفرماندارویژه تنکابن،بخشداروسایرمسئولین شهرستانی وبررسی روند اجرا ومیزان پیشرفت فیزیکی پروژه ها انجام شد.


بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندرانلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : بازدید از طرح های مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir