امروز چهار شنبه 30 مهر 1399 ساعت 11:13:23

دوربین خبر

کد مطلب : 30873 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 22 آبان 1398 -ساعت : 10:12

چاپ به اشتراگ گذاشتن
تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

گزارش تصویری "دوربین خبر"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

محسن هدایتی

به گزارش دوربین خبر،


تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : تجلیل از استاد موسیقی مازندران"ابوالحسن خوشرو"

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir