امروز پنج شنبه 05 خرداد 1401 ساعت 18:20:08

دوربین خبر

کد مطلب : 31227 -تاریخ انتشار : چهار شنبه 23 بهمن 1398 -ساعت : 21:04

چاپ به اشتراگ گذاشتن
تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

ِگزارش تصویری اختصاصی"دوربین خبر"

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

سری اول

به گزارش دوربین خبر،گزارشی از:خلیل دردانه 


تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندرانلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : تشییع پیکر فقیه صمدانی"آیت الله طبرسی"عضو خبرگان رهبری مازندران

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir