امروز شنبه 04 تیر 1401 ساعت 18:59:36

دوربین خبر

کد مطلب : 31330 -تاریخ انتشار : جمعه 16 اسفند 1398 -ساعت : 09:05

چاپ به اشتراگ گذاشتن
کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

گزارش تصویری اختصاصی "دوربین خبر"

کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

با ورود سپاه های نواحی و بسیج سازندگی گروه های جهادی در امداد به مردم مازندران پای کار شکست کرونا آمدند.

به گزارش دوربین خبر،


کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : کمپین_سپاه_برای_مردم با ورود گروه های جهادی برای مقابله با کرونا فعال شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir