امروز دوشنبه 04 مهر 1401 ساعت 02:59:29

دوربین خبر

کد مطلب : 31375 -تاریخ انتشار : پنج شنبه 07 فروردین 1399 -ساعت : 11:58

چاپ به اشتراگ گذاشتن
رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

گزارش تصویری اختصاصی "دوربین خبر"

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

به گزارش دوربین خبر،


رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شدلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : رزمایش دفاع بیولوژیک در ساری برگزار شد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir