امروز چهار شنبه 01 اردیبهشت 1400 ساعت 18:16:44

دوربین خبر

کد مطلب : 31486 -تاریخ انتشار : سه شنبه 06 خرداد 1399 -ساعت : 15:13

چاپ به اشتراگ گذاشتن
رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

به گزارش دوربین خبر،عکس:خلیل دردانه 


رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

رزمایش کمک مومنانه مرحله سوملینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : رزمایش کمک مومنانه مرحله سوم

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir