امروز سه شنبه 06 آبان 1399 ساعت 23:47:56

دوربین خبر

کد مطلب : 31666 -تاریخ انتشار : سه شنبه 21 مرداد 1399 -ساعت : 19:26

چاپ به اشتراگ گذاشتن
نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

گزارش تصویری "دوربین خبر"

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش دوربین خبر،


نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران



لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir