امروز شنبه 04 تیر 1401 ساعت 16:21:09

دوربین خبر

کد مطلب : 32415 -تاریخ انتشار : شنبه 02 اسفند 1399 -ساعت : 19:35

چاپ به اشتراگ گذاشتن
تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

گزارش تصویری دوربین خبر

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

به گزارش دوربین خبر،


تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساریلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : تشییع باشکوه شهید مدافع امنیت در ساری

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir