امروز یکشنبه 05 تیر 1401 ساعت 09:59:34

دوربین خبر

کد مطلب : 32425 -تاریخ انتشار : یکشنبه 17 اسفند 1399 -ساعت : 20:35

چاپ به اشتراگ گذاشتن
رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

گزارش تصویری "دوربین خبر"

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

به گزارش دوربین خبر،


رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساریلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : رزمایش کمک مومنانه کمیته امداد امام خمینی دودانگه ساری

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir