امروز شنبه 04 تیر 1401 ساعت 16:15:16

دوربین خبر

کد مطلب : 32524 -تاریخ انتشار : جمعه 21 آبان 1400 -ساعت : 10:46

چاپ به اشتراگ گذاشتن
حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

گزارش تصویری "دوربین خبر"

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

به گزارش دوربین خبر،


حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

حضوراستاندار در نماز جمعه ساری



لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : حضوراستاندار در نماز جمعه ساری

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir