امروز یکشنبه 10 مهر 1401 ساعت 03:16:34

دوربین خبر

کد مطلب : 413 -تاریخ انتشار : سه شنبه 01 فروردین 1396 -ساعت : 20:34

چاپ به اشتراگ گذاشتن

ماه سلطان کاشی

گفت‌ و گو يا تعامل در ادبيات سياسي/نقطه عمل روشنفکران

به گزارش دوربین خبر، بدون فرهنگ ، ما اساسآ ، انسان به معنايي که معمولآ اين اصطلاح را درک مي کنيم، نخواهيم بود، نه زباني خواهيم داشت که با آن مقاصد خود را بيان کنيم و نه هيچ احساس خودآگاهي، توانايي تفکر يا تعلق ما نيز به شدت محدود خواهد بود.

ماه سلطان کاشي،کارشناس و فعال اجتماعي يادداشتي پيرامون اهميت گفتگو در جامعه نگاشته اند که در متن زير مي خوانيد:

يکي از متغيرهاي مهم زندگي انسان ها به ويژه در قرن حاضر، پويايي و تحرک در جوامع مختلف با ابعاد اقتصادي، سياسي و فرهنگي است که ميزان کيفيت و شدت آن به ساير متغيرهاي مستقلي همچون درآمد سرانه، سطح سواد و اولويت هاي منتخب براي مشارکت مردم، شفافيت نهادهاي مالي، مناسب بودن وضعيت کسب و کار، سرمايه گذاري داخلي و خارجي وابستگي دارد. خدمات منظم و سازمان يافته اي براي حل مسايل با هدف افزايش رفاه اجتماعي، با پشتوانه ي علمي، در راستاي تحقق عدالت اجتماعي ضمن تامين امنيت کنشگران يک جامعه را مي توان يکي از تعاريف اقدام اجتماعي دانست. فرامرزي بودن مخاطبان اقدام اجتماعي، سازمان هاي جهاني همچون بهداشت، فاءو و يونيسف را بر آن داشته تا براي مدل خود، از شاخص هايي استفاده کنند که با مدل هاي برنامه ريزي توسعه ي محلي متفاوت است.اگر فرصت مشارکت همه ي افراد و گروه ها در فعاليت هاي اجتماعي فراهم باشد، بدون شک فرد و جامعه به صورت متقابل از آن منتفع خواهند شد. يکي از طرح هايي که مي بايست براي اقدام اجتماعي موثر، پي جويي نمود شناسايي و درک مناسبات بين جوامع محلي خرد و ساختارهاي اجتماعي کلان است. اما در تمايز دو مفهوم "فرهنگ" و "جامعه" گيدنز اعتقاد داشت که فرهنگ را مي توان به لحاظ مفهومي از جامعه متمايز کرد، اما، ارتباط بسيار نزديکي بين مفاهيم "فرهنگ و جامعه" وجود دارد.

وي در کتاب جامعه شناسي نگاشته ؛ فرهنگ به شيوه ي زندگي اعضاي يک جامعه ي معين - عادات و رسوم آنها ، همراه با کالاهايي که توليد مي کنند - مربوط مي شود .

از سوي ديگر ، جامعه به نظام روابط متقابل اطلاق مي شود و افرادي را که داراي فرهنگ مشترکي هستند، به همديگر مربوط مي سازد. بنابراين هيچ فرهنگي نمي تواند بدون جامعه وجود داشته باشد.به همان اندازه، هيچ جامعه ي بدون فرهنگ هم وجود ندارد.

بدون فرهنگ ، ما اساسآ ، انسان به معنايي که معمولآ اين اصطلاح را درک مي کنيم، نخواهيم بود، نه زباني خواهيم داشت که با آن مقاصد خود را بيان کنيم و نه هيچ احساس خودآگاهي، توانايي تفکر يا تعلق ما نيز به شدت محدود خواهد بود. به عنوان مثال سازمان جهاني بهداشت که از ساختارهاي کلان به شمار مي آيد، وزارت خانه ها يا نهادهاي داخلي کشورها را طبق يک الگوي محلي بر مبناي قوانين و مقررات ايشان، آموزش داده، شعار امسال خود را براي ترويج اين عمل فرهنگي در راه مبارزه با افسردگي تحت عنوان " بياييد صحبت کنيم " به منظور کاهش شکاف بين افراد و افزايش همبستگي، جلوگيري از گسترش افسردگي و پيامدهاي آن، انتخاب و منتشر نموده است. وظيفه ي همه گروه هاي انساني، اعم از اساتيد و دانشجويان، دانش آموزان، زوجين، فرزندان و والدين ايشان و حتي اقتصاديون يا سياسيون، اقدام اجتماعي گفت و گو است که شعار آن با توجه به برون دادهاي حاصل شده از تجزيه و تحليل وضعيت رواني افراد جوامع در سنين مختلف با اهدافي عالي براي مهار بحران هاي ناشي از زندگي در عصر فرا ارتباط، تنظيم يافته و مروج مجموعه اي از ارزش ها، باورها و آداب اين حوزه که فرهنگ تعامل، گفتن و گوش دادن، شنيدن و شنيده شدن را تشکيل مي دهند، باشند.

يکي از انديشمندان اين بخش، يورگن هابرماس  "نظريه‌پرداز گفت‌وگو" بود که در دوره‌هايي تلاش بر گفت‌ و گو يا تعامل در ادبيات سياسي ما برجسته شد، به تبع آن هابرماس و انديشه‌هايش ، نقطه ي مرکزي انديشه ي روشنفکران قرار گرفت. هر چند اين روند در دوره‌هايي نيز با گسست و انقطاع مواجه بود. در اين موقعيت تاريخي، با توجه به راه بردهاي ساختار پهن دامنه اي مانند سازمان جهاني بهداشت براي پيشگيري از گسترش افسردگي در بين اعضاي جوامع محلي و پس از آن جوامع حاضر در نقشه ي جغرافيايي و ارتباطي جهان به نظر مي رسد سکوت به عنوان اقدام نامناسب اجتماعي و صحبت کردن به عنوان اقدام مناسب اجتماعي مي بايست به عنوان يک عمل فرهنگي، به شمار آمده و نه تنها در سطح خرد از بسياري از آسيب ها و بحران هاي اجتماعي مانند طلاق يک زوج، يا تعارضات سياسي بين احزاب و جريانات اجتماعي به ويژه در ايام انتخابات جلوگيري مي نمايد بلکه در سطح کلان نيز احتمال بروز عمليات نظامي منطقه اي يا حتي جنگ هاي خونين را کاهش مي دهد. ماه سلطان کاشي ( کارشناس علوم اجتماعي)لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : گفت‌ و گو يا تعامل در ادبيات سياسي/نقطه عمل روشنفکران

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir