امروز دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 09:45:29

دوربین خبر

کد مطلب : 4890 -تاریخ انتشار : یکشنبه 23 مهر 1396 -ساعت : 16:19

چاپ به اشتراگ گذاشتن
آمايش سرزمين در همه سطوح بايد عملي شود/ اين قرن را بايد قرن مظلوميت منابع طبيعي ناميد

استاندار مازندران در همايش ملي دانشگاه تهران:

آمايش سرزمين در همه سطوح بايد عملي شود/ اين قرن را بايد قرن مظلوميت منابع طبيعي ناميد

به گزارش دوربین خبر،

آمايش سرزمين در همه سطوح بايد عملي شود/ اين قرن را بايد قرن مظلوميت منابع طبيعي ناميد / دولت براي حفظ منابع طبيعي و محيط زيست بايد هزينه كند

استاندار مازندران در همايش ملي بررسي ساختار تشكيلاتي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست ايران در دانشگاه تهران در سخناني به تبيين رويكردها و چالش هاي پيش روي منابع طبيعي و محيط زيست كشور پرداخت و گفت : منابع طبيعي كشورها از حالت درون مرزي خارج گرديده و حالت جهاني به خود گرفته است.
استاندار مازندران گفت : منابع طبيعي مظهر زيبائي و نمودي از سرسبزي ، امنيت ، صلح ، پيشرفت و توسعه كشور به شمار مي روند. با اين توصيف انسان از آغاز زندگي جمعي خود ، همواره با كار جمعي و مشاركت موفق به ادامه حيات و رفع مشكلات فروان خود شده است.
ربيع فلاح جلودار ادامه داد: امروز با درك بيشتر ضرورت همكاريهاي گسترده در راستاي رفع مشكلات اساسي جهان كه همان مشكلات زيست محيطي است. منابع طبيعي كشورها از حالت درون مرزي خارج گرديده و حالت جهاني به خود گرفته است. به طوريكه تمامي جوامع امروز به نحوي به يكديگر وابسته اند و ادامه حياط انسان ها در آينده به نحوة برخورد جوامع انساني با محيط زيست و منابع طبيعي بستگي دارد.
مقام عالي دولت در استان تاكيد كرد : به رغم توسعه تكنولوژي ، اقتصادي ، اجتماعي و درك ضرورت همكاري و مسئوليت پذيري جوامع در قبال محيط زيست ، اين قرن را بايد قرن مظلوميت منابع طبيعي ناميد. امروزه بشر با بحران هاي عديده اي در حفظ و مديريت محيط زيست و منابع طبيعي مواجه است. به دليل بهره كشي غير منطقي از منابع طبيعي و تمركز بيش از حد بر سوية اقتصادي فعاليت ها در بستر منابع طبيعي چرخه تكنولوي اقتصاد ، محيط زيست فاقد عملكرد سازنده و بازسازي محيط زيست است.
فلاح تصريح نمود : منابع طبيعي به رغم تجديد شوندگي در طول تاريخ به صورت نادرست مورد استفاده قرار گرفته اند. براي جلوگيري از روند تخريب اين منابع با توجه به اهميت روزافزون آن ايجاب مي كند كه قوانين و مقرراتي وضع گردد تا بهره برداري علمي و عملي از اين منابع ممكن شده و دانش و تكنولوژي مرتبط با حفظ و صيانت از اين منابع خدادادي فراهم گردد.
فلاح حفاظت و بهره برداري مناسب از جنگل و منابع طبيعي را متذكر شد و گفت : در گذشته در زمينه احياي جنگل و بيابان زدايي طرحهاي خوبي اجرا شد و بايد اين طرحها پيگيري و عملياتي شود .
وي خواستار اجراي طرح جنگلداري به صورت جامع شد و اظهار داشت : مشاركت و نظارت بخش خصوصي در حفظ منابع طبيعي بسيار اثربخش است .
وي با اشاره به اينكه انسان محور اصلي توسعه پايدار و شايستة برخورداري از زندگي سالم ، پربار و هماهنگ با طبيعت است گفت :
امروز حفظ محيط زيست يك دغدغه جهاني است و همه دستگاههاي اجرايي براي همه فعاليتهاي عمراني بايد پيوست زيست محيطي داشته باشند.
فلاح افزود : دولت براي حفظ منابع طبيعي و محيط زيست بايد هزينه كند
استاندار مازندران بر بكارگيري مكانيزم هاي مشاركتي مناسب به منظور افزايش مسئوليت پذيري همه طرف هاي ذينفع در مديريت و ادارة جنگلها و به رسميت شناختن حقوق مالكيت و احترام به حقوق عرفي جوامع محلي ساكن در جنگل تاكيد كرد و گفت : به نظر ميرسد ، در كشور ما ، به منظور دستيابي به مديريت پايدار جنگل الزاماً مي بايست در وهلة اول اصلاح قوانين در دستور كار قرار گيرد و متناسب با آن سياست هاي مربوطه در چارچوب مباني و اصول تعريف شده اتخاذ گردد. همچنين آمايش سرزمين به عنوان يكي از اركان اصلي تحقق توسعة پايدار مي بايست در همة سطوح عمل شود.
استاندار مازندران با اشاره به اينكه سازمان جنگلها با توجه به گسترده گي سطوح و حجم كاري بايد ارتقاء يابد ادامه داد : سازمان جنگلها بايد به عنوان يك سازمان حاكميتي در تشكيلات دولت از جايگاهي متناسب برخوردار گردد. زيرا ، به نظر مي رسد ، سطح سازماني فعلي فاقد قدرت حاكميتي مناسب با وظايف محوله است.
فلاح سپس بر ضرورت توجه به آمايش سرزمين تاكيد كرد و گفت : هنوز يك برنامه آمايش سرزميني كه از ضمانت اجرايي و قانوني لازم برخوردار باشد وجود ندارد. در حقيقت تبديل بسياري از اراضي ملي و كشاورزي مستعد به كاربريهاي شهري و صنعتي ، گسترش بي برنامه بسياري از سكونت گاههاي شهري و روستايي در اراضي پيراموني و به طور كلي عدم نگرش جامع و همه جانبه در تغييرات كاربري اراضي به ويژه اراضي ملي همگي و عمدتاً ريشه در اين مشكل دارند.
وي يادآور شد: به همين دليل سالانه بسياري از اراضي ملي به ساخت و سازهايي اختصاص مي يابد كه احياي دوباره آنها و برگرداندن به وضعيت قبل قطعاً با مشكلات عديده اي همراه خواهد بود.لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : آمايش سرزمين در همه سطوح بايد عملي شود/ اين قرن را بايد قرن مظلوميت منابع طبيعي ناميد

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir