امروز جمعه 18 آذر 1401 ساعت 20:31:34

دوربین خبر

کد مطلب : 5442 -تاریخ انتشار : شنبه 20 آبان 1396 -ساعت : 16:30

چاپ به اشتراگ گذاشتن
مهندسی های ناسیونالیستی و سازماندهی فطرت گرای اربعین

مهندسی های ناسیونالیستی و سازماندهی فطرت گرای اربعین

به گزارش دوربین خبر،

مهندسی های ناسیونالیستی و سازماندهی فطرت گرای اربعین

⏪به نظر می رسد در وقتی مستوفا باید در نقد نظر محترم جناب دکتر جلایی پور نوشت اما فعلا در دو سه گزاره به جناب ایشان باید گفت که : الف ) چرا دولت به معنی الاعم و دوستان ایشان به معنی الاخص از نهضت اربعین با اخذ عوارض گوناگون کاسبی می کنند!؟ آیا این نشان از حکومتی بودن اربعین است !؟ اربعین مدنی ایرانیان به کمک دولت و بروکراسی آمد یا برعکس !؟ پس اگر چنین است سعه وجودی و جامعه شناختی اربعین اعم از بروکراسی و حاکمیت و ماکروفیزیک قدرت است ب) اربعین و نظایر آن با فطرت انسان ایرانی و انسان منطقه ای و انسان فرامنطقه ای گره خورده است ؛ به راستی آیا مدرنیته بخصوص استیلای تکنیکی آن هم با وجود انسان پیوند دارد!؟ ( البته استیلا واقعیت دارد و میل به طلب توسعه را هم در انسان رد نمی کنم ) ؛
ج) باستانگرایی و کوروش بازی آیا نسبت مستقیمی با تمنای وجود انسانی برقرار کرده است یا یک پروژه است !؟ از کدام کوروش سخن می گویید !؟ کوروش تاریخی ، کوروش سیاسی !؟ و.../
اما جناب جلایی پور و دوستانش وقتی دولت در دست شان بود یعنی زمانه اصلاحات و از قضا شعارشان هم ایران برای همه ی ایرانیان بود ؛ در کتاب مبانی و مستندات برنامه چهارم توسعه که از سوی خود دولت اصلاحات ( سازمان برنامه ) چاپ شده بود چنان با بی رحمی و با رفتار رادیکال و ایدئولوژیک برای حذف ارکان و مؤلفه های دینی هویت ملی قدم برداشتند که دست آخر مجبور شدند این کتاب را جمع آوری کرده و خمیر کنند ؛
اما به عکس این تندروی ها ؛ حکومت دینی در این سه دهه، مکرر بر تنیدگی اسلام و ایران پای فشرد ؛ نه هویت ملی سکولار و مدرنیستی برخی اصلاح طلبان را تأیید کرد و نه اسلام ایرانی گروه انحرافی را به رسمیت شناخت ؛ اسلام فقاهتی - اصولی بر الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت تاکید دارد ؛ زیست بوم خُلقی - اقلیمی و تاریخی ایران را عزیز می دارد اما ایرانی گری را برنمی تابد ؛ اسلام را نیز که ایرانیان فارغ از سرنیزه پذیرفته و با جان شان گره خورده به عنوان مکتب پاس می دارد ؛ اما اشعریگری و اخباریگری و نیز اسلام عربی و اسلام آمریکایی را بر نمی تابد و نیز تشیع انگلیسی و تسنن آمریکایی را ؛
من هرگز نمی خواهم بگویم جناب جلایی پور میل به اسلام و ایران ندارد چه بسا از من در این باره علقه هایی بیشتر دارد ؛ اما پرسش این است شما و دوستان گرامی تان در فصل فرهنگ و هویت کتاب مبانی و مستندات نظری برنامه ی چهارم توسعه ؛ یعنی آنگاه که قدرت در اختیارتان است برای هویت ملی چه تجویزی داشتید ؟! چرا در مهندسی هویت ایرانی تلاش کرده و می کنید مدرنیسم را بر دیگر اجزای هویت ملی استیلا بخشید !؟ چرا در این باره از مهارت وطن خواهان شریعت پناه مدد نمی گیرید !مجتبی زارعیلینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : مهندسی های ناسیونالیستی و سازماندهی فطرت گرای اربعین

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir