امروز شنبه 09 مهر 1401 ساعت 15:10:41

دوربین خبر

کد مطلب : 8910 -تاریخ انتشار : دوشنبه 04 دی 1396 -ساعت : 08:29

چاپ به اشتراگ گذاشتن
سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ

سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ

به گزارش دوربین خبر،سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ
سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ یکی از شاخص های مهم نگاه به روابط بین الملل در دوران پساوستفالی است.آنچه که بررسی نقش قدرت های بزرگ را دشوار می سازد، نوع برداشت و نگاه متفاوت به مفهوم قدرت بزرگ است.از یک سو نوعی نگاه خودانتسابی در مورد جایگاه قدرت بزرگ وجود دارد که در آن کنشگران تمایل دارند با ارائه تفسیری خاص، جایگاه رفیعی از خود ارائه دهند. در برداشت دیگر،نوع انتساب جایگاه قدرت بزرگ از سوی سایر کنشگران اهمیت می یابد و جایگاه دولت ها بر اساس ارزیابی و نگاه دیگر دولت ها شکل می گیرد.این ابهامات در مورد تعریف «قدرت بزرگ»و تفاسیر مرتبط با آن و همچنین ابهامات موجود در مورد جایگاه این قدرت ها در نظام بین الملل و سیاست خارجی آنها،باعث شد تا بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل توجه خود به این موضوعات را دوچندان کنند.
نویسندگان این کتاب برای پر کردن خلاء موجود در این حوزه تلاش نموده اندتا الگوی جدیدی برای بررسی جایگاه قدرت های بزرگ مطرح و آن را در مورد قدرت های بزرگ پس از جنگ جهانی دوم و قدرت های نوظهور کاربردی سازند. این کتاب شامل ده فصل به شرح زیر می باشد: (272صفحه)
✅فصل اول: جایگاه قدرت های بزرگ در سیاست بین الملل
✅ فصل دوم: آمریکا به منزله رهبر جهانی، قدرت جهانی و قدرت دارای جایگاه سازگار
✅ فصل سوم: اتحاد جماهیر شوروی/ روسیه به عنوان قدرت بزرگ نا سازگار
✅ فصل چهارم: قدرت و سیاست شناسایی: نقش جایگاه در روابط خارجی چین
✅ فصل پنجم: فرانسه: کشوری قدرت طلب و بیش از حد واقع ظاهر شونده
✅فصل ششم: ژاپن به عنوان کشوری کمتر از حد واقع ظاهر شونده
✅ فصل هفتم: شناسایی قدرت های منطقه ای و جایگاه آنها
✅فصل هشتم: برزیل: قدرت بزرگ نو ظهور؟
✅ فصل نهم: هند، قدرت بزرگ آینده
✅ فصل دهم: «جایگاه» و آینده سیاست بین الملل

سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ
مولف: توماس ولگی، رناتو کربتا
مترجم: عبدامجید سیفی، شهرزاد مفتوح
ناشر:قومس سال انتشار: 1396لینک کوتاه مطلب :


نظر شما در مورد : سیاست خارجی و جایگاه قدرت های بزرگ

*

*


(تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا(ع) ؛ نوشته جلیل عرفان منش

ویژه گروه سنی بزرگسال

@doorbinkhabar.ir

آخرین اخبارپربازدیدها

  گزارش رادیوئی و تلوزیونی


bmi.ir